15. sjednica

Sabor

16. 1. 2023

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Prijedlog za iskazivanje povjerenja Branku Bačiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Prijedlog za iskazivanje povjerenja Šimi Erliću za obavljanje dužnosti ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2022. godini
Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, drugo čitanje, P.Z. br. 285
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, drugo čitanje, P.Z. br. 290
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa, drugo čitanje, P.Z. br. 427
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 445
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. br. 310
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441
Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prvo čitanje, P.Z. br. 439
Prijedlog odluke o proglašenju 1. ožujka "Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj", Predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu
Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih za provedbu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Predlagatelji: 25 zastupnika Hrvatskoga sabora
Prijedlog nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320
Konačni prijedlog zakona o hrani, drugo čitanje, P.Z.E. br. 400
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 390
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, drugo čitanje, P.Z. br. 446
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, drugo čitanje, P.Z. br. 447
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 428
Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, prvo čitanje, P.Z. br. 401
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o načelima koja uređuju aktivnosti država u istraživanju i iskorištavanju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela, drugo čitanje, P.Z. br. 412
Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2021. godini, Predlagatelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja, Predlagateljica: pučka pravobraniteljica
Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, Predlagatelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine, Predlagatelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Prijedlog nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, prvo čitanje, P.Z. br. 448
Konačni prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 451
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 452
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, predlagatelji: 33 zastupnika Hrvatskoga sabora
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, prvo čitanje, P.Z. br. 450
Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2021. godinu, Predlagatelj: Upravno vijeće HINA-e
Izvješća o obavljenim revizijama učinkovitosti gospodarenja komunalnim otpadom na području Republike Hrvatske, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2021., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 434
Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2021. godini
Prijedlog zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 463
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. godinu
Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini
Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji, prvo čitanje, P.Z. br. 466
Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2020. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Iznošenje stajališta zastupnika Hrvoja Zekanovića
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDSS-a
Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta
Godišnjica početka ruske agresije na Ukrajinu
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Socijaldemokrati