15. sjednica

Sabor

16. 1. 2023

Transkript

A sada poštovane zastupnice i zastupnici na temelju čl. 247. Poslovnika HS želim vas izvijestiti da je Odbor za financije i državni proračun predložio HS provođenje objedinjene rasprave o prve dvije točke dnevnog reda koje su predviđene za danas, a to su:

-Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na

dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo

čitanje, P.Z. br. 461 i

-Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o

doprinosima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,

P.Z. br. 462.

Obje točke hitni postupak. Jesmo li suglasni, ima li netko protiv? Ako nije utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika HS-a.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku.

Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Prije nego što dam riječ poštovanom ministru financija Marku Primorcu kojeg pozdravljam i njegovog suradnika, imamo zahtjeve za stankom, prvi na redu kolega Troskot, izvolite.

Sad nastavljamo kako smo i najavili sa dvije točke za koje smo odlučili objedinjenu raspravu to su točke:

- Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu

i

- Izvješće o radu probacijske službe za 2021. godinu

Podnositelj je Vlada RH na temelju Članka 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Članku 4. Zakona o probaciji.

Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Poštovani državni tajnik Juro Martinović, izvolite.

Idemo sada dalje kao što smo odlučili ranije na sjednici dvije sljedeće točke provest ćemo kroz objedinjenu raspravu. To su točke

- Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2020.

podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

i

- Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2021. godinu

podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

Pozivam predsjednika Vrhovnog suda da nam se pridruži i isto tako državnog tajnika.

Podnositelj ovih izvješća je predsjednik Vrhovnog suda temeljem članka 45. Zakona o sudovima.

Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe i Vlada je dostavila svoje mišljenje.

Predstavnik Vlade može isto tako nakon izlaganja predsjednika Vrhovnog suda imati svoje izlaganje u trajanju od 10 minuta.

No, prije nego što dam riječ predsjedniku Vrhovnog suda imamo nekoliko zahtjeva za stankom.

Prvi je na redu kolega Grbin, izvolite.

Evo nastavljamo dalje, slijedeća točka je:

- Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, prvo čitanje, P.Z. br. 437.

Predlagatelj je zastupnica Anka Mrak-Taritaš na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Vlada je dostavila mišljenje, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje?

Poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Kako je ranije odlučeno za sljedeće dvije točke provodimo objedinjenu raspravu. To su točke:

- Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.

i

- Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023.

Podnositelj je Vlada RH na temelju članka 37. i 34. Zakona o službenoj statistici.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja dodatno će obrazložiti Izvješće, poštovani državni tajnik Stipe Župan.

Izvolite.

Hvala državnom tajniku.

Slijedi:

- Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, drugo čitanje, P.Z.E broj 313

Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172. u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Poštovani državni tajnik Žarko Katić, izvolite.

Ovim smo došli do kraja iznošenja stajališta pa prelazimo na raspravu o:

- Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini, drugo čitanje, P.Z. broj 429

Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava i Članka 172. u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, a amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja poštovanom ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću imamo zahtjeve za stankom.

Prvi na redu kolega Petrov, izvolite.

NASTAVAK NAKON STANKE U 14,31 SATI

Evo poštovane kolegice i kolege molim vas zauzmite svoja mjesta, ovaj kako bismo mogli krenuti sa slijedećom točkom, kao što smo se ranije na sjednici dogovorili provest ćemo objedinjenu raspravu o Izvješću o radu odnosno poslovanju HRT-a i to za 2019., 2020. i 2021.g..

- Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2019.g.

- Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2020.g.

- Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2021.g.

Podnositelj je glavni ravnatelj HRT-a sukladno odredbi čl. 19. i Zakona u HRT-u.

Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, te Odbor za Hrvate izvan RH.

Vlada je dostavila mišljenje.

Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da.

A prije nego što krenemo na to imamo stanke, prvi je zatražio u ime Kluba Suverenista poštovani zastupnik Marko Milanović Litre, izvolite.

Idemo sa prvom točkom dnevnog reda:

- Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti, drugo čitanje, P.Z. broj 464

Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 207. Poslovnika ovoga sabora.

Temeljem navedenog Članak 207. Poslovnika propisano je da zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju.

Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

S nama je državni tajnik u MUP-u gospodin Žarko Katić, pa bih ga molio da nam daje uvod u ovu točku.

Hvala, izvolite.

Sada prelazimo na raspravu o prvoj točki dnevnog reda predviđenog za danas, to je:

- Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći RH u

inozemstvu za 2021.g.

Podnositelj je Vlada RH na temelju čl. 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu i Nacionalne strategije razvojne suradnje RH za razdoblje od 2017. do 2021.g..

Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor za Hrvate izvan RH.

Sada ću pozvati predstavnika podnositelja poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenka Lucića da predstavi navedeno izvješće, izvolite.