16. sjednica

Sabor

12. 4. 2023

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473
Prijedlog zakona o zabrani glifosata, predlagatelj: zastupnik Miro Bulj, prvo čitanje, P.Z. br. 20
Prijedlog zakona o zabrani glifosata, Predlagatelj: zastupnik Miro Bulj, prvo čitanje, P.Z. br. 20
Prigovor protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora, podnositelj: zastupnik Željko Sačić
Prigovor protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora, Predlagatelj: zastupnik Željko Sačić
Prijedlog rezolucije o klimatskoj i okolišnoj krizi, Predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
Prijedlog rezolucije o klimatskoj i okolišnoj krizi, predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Predlagatelji: 16 zastupnika Hrvatskoga sabora
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, predlagatelji: 16 zastupnika Hrvatskoga sabora
Izvješće o radu policije u 2020. godini
Izvješće o radu policije u 2021. godini
Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti, predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati, prvo čitanje, P.Z. br. 438
Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti, Predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati, prvo čitanje, P.Z. br. 438
Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu za potrebe nacionalnih manjina
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu
Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2021. godinu, Predlagateljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2021. godinu, Predlagatelj: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeća za elektroničke medije
Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu, Predlagatelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Konačni prijedlog zakona o izvanparničnom postupku, drugo čitanje, P.Z. br. 458
Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2021. godinu, Predlagateljica: pravobraniteljica za djecu
Prijedlog oduke o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu
Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova za 2020. a) Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu, Predlagatelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima b) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu, Predlagatelj: ERSTE d.o.o društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima c) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu, Predlagatelj: PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim fondovima d) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu, Predlagatelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020., Predlagatelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021., Predlagatelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2021. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2021. godinu, Predlagatelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, drugo čitanje, P.Z. br. 440
Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu, Predlagatelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, drugo čitanje, P.Z. br. 439
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, drugo čitanje, P.Z. br. 511
Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znannost i tehnološki razvoj, Predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
Prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 532
Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2021., Predlagatelj: Vijeće za vodne usluge
Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2022. godinu, Predlagatelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Prigovor protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora, Predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Iznošenje stajališta zastupnika Ante Prkačina
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka
Odavanje počasti minutom šutnje Nikici Valentiću, ratnom predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od 1993. do 1995. g. i saborskom zastupniku u dva mandata
Iznošenje stajališta zastupnice Marine Opačak Bilić
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Nacionalnih manjina
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto