16. sjednica

Sabor

12. 4. 2023

Transkript

U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović.

Sad će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite.

Dobro jutro poštovani zastupnici i poštovane zastupnice.

Danas, prva točka:

- Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova, prvo čitanje, P.Z.E. br. 469;

Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Pozivam sada poštovanog ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu da predstavi prijedlog zakona. Izvolite, ministre.

Idemo sada na:

- Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172., a u vezi s odredbom čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj toki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Molio bih sada predstavnicu predlagatelja poštovanu državnu tajnicu Irenu Petrijevčanin da da dodatno obrazloženje navedenog prijedloga zakona.

Izvolite.

Idemo na osmu raspravu u ime Kluba zastupnika Focusa, Reformista i nezavisnih zastupnika poštovana kolegica Martinčević.

Izvolite.

Sad će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite.

Sada je kao drugi na redu poštovani kolega Zekanović, izvolite.

NASTAVAK NAKON STANKE U 16,05 SATI.

Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo s radom, kao što smo najavili.

- Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023.;

Podnositelj je predsjednik Vlade RH kojeg još jednom pozdravljam. Predsjednik Vlade podnijet će Izvješće u skladu s odredbom čl. 11 Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade RH u europskim poslovima, a raspravu je proveo Odbor za europske poslove.

Prije nego što dam riječ predsjedniku Vlade, imamo zahtjev za stankom.

Kolega Raspudić, izvolite.

Sada će u ime Kluba zastupnika Možemo! govoriti poštovana kolegica Kekin, izvolite.

Sada će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovani kolega Milošević, izvolite.