18. sjednica

Sabor

19. 9. 2023

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, drugo čitanje, P.Z. br. 537
Konačni prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, drugo čitanje, P.Z. br. 532
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, drugo čitanje, P.Z. br. 535
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvosrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, drugo čitanje, P.Z. br. 535
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543
Prijedlog odluke o razrješenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora, prvo čitanje, Predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
Izbor, imenovanja i razrješenja
Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2022. godini, Predlagateljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr.sc. Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske, Predlagatelji: 37 zastupnika Hrvatskoga sabora
Konačni prijedlog zakona o Nagradi "Ivan Filipović", drugo čitanje, P.Z. br. 510
Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu, Predlagatelj: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu, Predlagatelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2022. godinu, Predlagatelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 564
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 538
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022. godinu, Predlagateljica: Hrvatska regulatorna agencije za mrežne djelatnosti
Izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim do 30. lipnja 2023. za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, Predlagatelj: Državni zavod za statistiku
Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2022. godinu, Predlagateljica: Financijska agencija
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2022. godinu, Predlagatelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu, Predlagateljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Dostupnost obiteljske (opće) medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Konačni prijedlog zakona o mjerama ograničavanja,hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562
Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu a) Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu, Predlagatelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima b) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2021. godinu, Predlagatelj: ERSTE d.o.o društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima c) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2021. godinu, Predlagatelj: PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim fondovima d) Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2021. godinu, Predlagatelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2022. godinu, Predlagatelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2020. - srpanj 2021., Predlagatelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021. - ožujak 2023., Predlagatelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Iznošenje stajališta Kluba zastupnica nacionalnih manjina
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta zastupnice Marine Opačak Bilić
Iznošenje stajališta Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom
Iznošenje stajališta zastupnika Hrvoja Zekanovića
Iznošenje stajališta zastupnika Marina Lerotića
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto
Obilježavanje 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
Odavanje počasti minutom šutnje Hrvoju Šimiću, zastupniku u X. sazivu Hrvatskoga sabora
Obilježavanje 150 godina od imenovanja bana Ivana Mažuranića
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina