14. sjednica

Hrvatski sabor

20. 9. 2019
objavljeni podaci: 20. 9. 2019

Glasanje

14. sjednica , 20. 9. 2019
Prihvaćen

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o razrješenju predsjednika, razrješenju i izboru potpredsjednice, razrješenju članice, izboru članova i prestanku mandata članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora