19. sjednica

Sabor

8. 11. 2023

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u razdoblju od travnja do listopada 2023., Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Prijedlog zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da podnese Hrvatskome saboru izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu donošenja ovoga zaključka, Predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 578
Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2022. godinu
Prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, prvo čitanje, P.Z.E. br. 582
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Mariji Vučković, ministrici poljoprivrede u Vladi Republike Hrvatske, Predlagatelji: 39 zastupnika Hrvatskoga sabora
Prijedlog za iskazivanje povjerenja Ivanu Anušiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Izvještaj o radu Hrvatske agencije za osiguranje depozita i Izvještaj o radu sustava osiguranja depozita za 2022. godinu, Revidirani financijski izvještaji Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu, Predlagatelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Prijedlog zakona o hrvatskom jeziku, prvo čitanje, P.Z. br. 572
Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, drugo čitanje, P.Z. br. 534
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, prvo čitanje, P.Z. br. 573
Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 581
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, prvo čitanje, P.Z. br. 585
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 586
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 587
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, prvo čitanje, P.Z. br. 588
Prijedlog odluke o razrješenju zamjenice pravobraniteljice za djecu, Predlagateljica: pravobraniteljica za djecu
Prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 561
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 580
Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje, Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, prvo čitanje, P.Z. br. 593
Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2022. godini
Prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku, prvo čitanje, P.Z. br. 595
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, prvo čitanje, P.Z. br. 594
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, P.Z. br. 583
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prvo čitanje, P.Z. br. 584
Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2022. godini, Predlagatelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Izvješće o radu policije u 2022. godini
Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske, Predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, prvo čitanje, P.Z. br. 574
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z. br. 575
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, drugo čitanje, P.Z. br. 541
Konačni prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći, drugo čitanje, P.Z. br. 540
Konačni prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 544
Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 545
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 546
Konačni prijedlog zakona o turizmu, drugo čitanje, P.Z. br. 547
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, drugo čitanje, P.Z. br. 529
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 578
Konačni prijedlog zakona o državnim službenicima, drugo čitanje, P.Z. br. 528
Konačni prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, drugo čitanje, P.Z. br. 527
Konačni prijedlog zakona o instrumentima politike boljih propisa, drugo čitanje, P.Z. br. 548
Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje uzročnika nekontroliranog rasta cijena osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština, a koje su dovele do ugroze socijalnog blagostanja i egzistencijalne sigurnosti hrvatskih građana, Predlagatelji: 16 zastupnika Hrvatskoga sabora
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU"
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE"
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR - ATALANTA"
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED IRINI"
Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 530
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 602
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, drugo čitanje, P.Z. br. 585
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 586
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 587
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje, P.Z. br. 588
Konačni prijedlog zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 601
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, drugo čitanje, P.Z. br. 604
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Cipra o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, drugo čitanje, P.Z. br. 605
Konačni prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku, drugo čitanje, P.Z. br. 595
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, drugo čitanje, P.Z. br. 594
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, drugo čitanje, P.Z. br. 583
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, drugo čitanje, P.Z. br. 584
Konačni prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, drugo čitanje, P.Z.E. br. 582
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 606
Izbor, imenovanja i razrješenja
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 598
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 609
Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, Predlagateljica: zastupnica Katarina Peović, prvo čitanje, P.Z. br 549
Prijedlog odluke o proglašenju 11. svibnja "Nacionalnim danom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj", Predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2020. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2021. godinu, Predlagatelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2022. godinu, Predlagatelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Predlagatelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu, Predlagatelj: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST-a
Iznošenje stajališta zastupnice Marine Opačak Bilić
Iznošenje stajališta zastupnice Karoline Vidović Krišto
Iznošenje stajališta zastupnika Marina Lerotića
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Obilježavanje 350 godina smrti grofice Ane Katarine Zrinski rođene Frankopan
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte
Utvrđivanje dnevnog reda
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku
Iznošenje stajališta zastupnika Hrvoja Zekanovića
Iznošenje stajališta zastupnika Ante Prkačina
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Fokusa i Reformista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Socijaldemokrati
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HDZ-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Možemo!
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a
Obilježavanje stote godine rođenja hrvatske političarke Savke Dabčević-Kučar