19. sjednica

Sabor

8. 11. 2023

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Socijaldemokrati
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HDZ-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Možemo!
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST-a