Osnovne informacije

: HDZ
Osvojila 1094 glasova
: 1
: Gradonačelnica Petrinje
: VSS - diplomirana pravnica
: 43 godina

Nedavne aktivnosti

16. 11. 2023
8. 11. 2023
Postavila je pitanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Bačić, Branko / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine;.

Postavite pitanje

Napišite Vaše pitanje za zastupnika/zastupnicu.

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 11. 2023
Postavila je pitanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Bačić, Branko / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine;.
12. 4. 2023
Postavila je pitanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje vezano uz tijek provedbe obnove objekata oštećenih u potresu na koje mora odgovoriti Bačić, Branko / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine;.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Magdalena Komes
3%
3
11.1523178807947%
11
141%
Domagoj Hajduković
141

Prisutnost na glasanjima

Magdalena Komes
100%
100 %
84.9443047071506%
85 %
100%
Marijana Balić
Josip Begonja
Magdalena Komes
Nevenko Barbarić
Marko Pavić
Vladimir Bilek
Branka Juričev-Martinčev
100 %

Članstva