21. sjednica

Sabor

15. 1. 2024

Transkript

Sada idemo na sljedeću točku, a to je a evo u ime kluba Socijaldemokrata stanku je zatražila poštovana zastupnica Posavec-Krivec.

NASTAVAK NAKON STANKE U 9,48 SATI.

Evo, nastavljamo s radom.

Slijedi:

- Prijedlog Zakona o dostavi sudskih pismena, prvo čitanje, P.Z. br. 603

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica, Vedrana Šimundža Nikolić, izvolite.

Idemo na posljednju točku, to je:

- Izvješće o Uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti

Podnositelj Vlada RH temeljem Članka 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Poštovani državni tajnik Branko Hrg, izvolite.

Dobro. Možemo preći na sljedeću točku dnevnoga reda. Zapravo su dvije točke zajedno, to su te, je l' da, dnevnoga reda. Kao što je već odlučeno. U, to je objedinjena rasprava:

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598;

i

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 609

Predlagatelj je Vlada RH, valjda predlagateljica je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172 u vezi s čl. 190. Poslovnika ovoga Sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, to smo već rekli. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. S nama je ovdje državni tajnik u Ministarstvo poljoprivrede, g. Mladen Pavić. Izvolite. Izvolite.

Dobro. Možemo preći na sljedeću točku dnevnoga reda. Zapravo su dvije točke zajedno, to su te, je l' da, dnevnoga reda. Kao što je već odlučeno. U, to je objedinjena rasprava:

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598;

i

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 609

Predlagatelj je Vlada RH, valjda predlagateljica je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172 u vezi s čl. 190. Poslovnika ovoga Sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, to smo već rekli. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. S nama je ovdje državni tajnik u Ministarstvo poljoprivrede, g. Mladen Pavić. Izvolite. Izvolite.

Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici.

- Konačni prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, drugo čitanje, P.Z. broj 572

… je današnja prva točka.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava i Članka 172., a u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Pozivam sada poštovanog ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa da predstavi Konačni prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku.

Izvolite ministre.

Idemo na prvu točku dnevnoga reda.

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, drugo čitanje, P.Z. br. 502.

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. a u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda kao što ste vidjeli iz naslova primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Ispred ministarstva, odnosno ministra pravosuđa i uprave ovdje je sa nama državna tajnica Vedrana Šimunđa Nikolić. Želite uzeti riječ? Izvolite.

NASTAVAK NAKON STANKE U 19:51 SATI

Nastavljamo s radom.

- Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 611

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Žarko Karić.

Izvolite.

Dobro. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Danica Baričević.

Izvolite.

pa idemo na slijedeću točku, a to je:

- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prvo čitanje, P.Z. broj 570

Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Da, poštovani Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Izvolite.