4. sjednica

Sabor

4. 12. 2020

Točke dnevnog reda

agenda-items
material
Izvješće o sastancima Europskog vijeća održanim 1. i 2. listopada 2020. te 15. i 16. listopada 2020. godine u Bruxellesu, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43
Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 50
Konačni prijedlog poslovnika o izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Konačni prijedlog zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, drugo čitanje, P.Z.E. br. 15
Prijedlog zakona o sustavu osiguranja depozita, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53
Prijedlog zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi projekta vjetroelektrane Krš-Pađene, Predlagatelji: 20 zastupnika Hrvatskoga sabora
Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, drugo čitanje, P.Z. br. 59
Konačni prijedlog zakona o strancima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 12
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prvo čitanje P.Z.E. br. 55
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dobit, prvo čitanje, P.Z. br. 56
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, prvo čitanje, P.Z. br. 57
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, prvo čitanje, P.Z. br. 58
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 42
Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 51
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, prvo čitanje, P.Z. br. 64
Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, drugo čitanje, P.Z. br. 10
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 69
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske, Predlagatelji: 40 zastupnika Hrvatskoga sabora
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju
Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"
Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
Izbor, imenovanja i razrješenja
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 9
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta, drugo čitanje, P.Z. br. 48
Konačni prijedlog zakona o sustavu osiguranja depozita, drugo čitanje, P.Z.E. br. 53
Konačni prijedlog zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, drugo čitanje, P.Z.E. br. 54
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32
Konačni prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, drugo čitanje, P.Z.E. br. 33
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, drugo čitanje, P.Z. br. 56
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 57
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, drugo čitanje, P.Z. br. 58
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73
Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 72
Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2019. godinu, Predlagatelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, drugo čitanje, P.Z.E. br. 13
Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2019. godinu, predlagatelj: Financijska agencija
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018. godinu, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, Predlagatelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje ometanja, onemogućavanja ili drugih nedopuštenih utjecaja na neovisne istrage (uključujući i fazu izvida) i procesuiranja slučajeva korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, Predlagatelji: 40 zastupnika Hrvatskoga sabora
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 77
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 78
Prijedlog zaključka o izvješću Vlade Republike Hrvatske o radu Stožera civilne zaštite, Predlagatelj: Klub zastupnika MOST nezavisnih lista
Prijedlog nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama, drugo čitanje, P.Z. br. 8
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 25
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s pripremom zdravstvenog sustava Republike Hrvatske na posebne okolnosti uzrokovane korona virusom, Predlagatelji: 16 zastupnika Hrvatskoga sabora
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, drugo čitanje, P.Z. br. 64
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 80
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009., drugo čitanje, P.Z. br. 81
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1997., drugo čitanje, P.Z. br. 82
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc", drugo čitanje, P.Z. br. 84
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 86
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja ("EPPO"), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a
Utvrđivanje dnevnog reda
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika MOST nezavisnih lista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika IDS-a
Aktualno prijepodne
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLASA-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Mosta
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika HDZ-a
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika nacionalnih manjina
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDSS-a
Iznošenje stajališta zastupnice Katarine Peović
Iznošenje stajališta Kluba zastupnika Centra i GLAS-a