16. sjednica

Sabor

12. 4. 2023

Glasanje

16. sjednica, 12. 4. 2023

izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 povezanost i mobilnost operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. - podnositelj: državni ured za reviziju